Wie is Autarkès?

Autarkès PGB-support is een onafhankelijk adviesbureau dat u ondersteunt bij het aanvragen van uw Persoonsgebonden Budget (PGB), en de volledige administratie hiervan.

Autarkès richt zich hierbij met name op de regio's 's-Hertogenbosch, Tilburg, Uden en Eindhoven.

Autarkès PGB-support is gevestigd in Boxtel en wordt geleid door Jean-Pierre Liebregts. Hij heeft reeds een aantal jaren ervaring op PGB-gebied.

De wegen naar instanties als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Zorgkantoor en het Servicecentrum PGB zijn bekend.

Actuele ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd, zoals de regelgeving, aanstaande vernieuwingen en ontwikkelingen in de zorg.

Autarkès PGB-support is aangesloten bij de Branchevereniging Voor Onafhankelijke PGB-bureaus (BVOP).

Autarkès is het Griekse woord voor 'zelfverzorgend'.